B. Daerah
B. Daerah, 15.08.2019 16:28, KaniaaNa530

Aan nurjanah dititah meuli gula bodas ku indungna ka warung bi anah. pek jieun pagunemanana antara aan nurjanah jeung bi anah! aan nurjanah dititah meuli gula bodas ku indungna ka warung bi anah. pek jieun pagunemanana antara aan nurjanah jeung bi anah!

answer
Jawaban: 1

Pertanyaan Lain: B. Daerah

image
B. Daerah, 21.08.2019 14:54, abilael7827
3. pada ing ngisor iki gawenen ringkesene! (1) saliyane pomahan warga, lesus uga nyebabake rusake papan lanasitas umum kayata dalan-dalan, gedhong , jaringan listrik, sepeanamotor. (2) ora ditemokake anane korban nyawa ing prastawa iki. (3) kridhanepara aparat tni, polri, bpbd sinengkuyung para warga kanggo ngawekanilanngatasi bencana iki ndadekake ora nganti kedawa-dawa (4) para warga kangomahe rusak wus oleh bantuwan wujud bahan pangan lan material bangunan.
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 11.04.2019 19:30, pujidwiastutik6012
Mardi mbakar areng yen ditulis aksara jawa paten
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 17.12.2016 10:33, cicun
Prabu rama unggul ing palagan. unggul ,diambil dari lks dimensi bahasa jawa kelas 6 sd semester 2bahasa daerah (sunda) /kelas 20/ tentang pahlawan
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 22.08.2019 12:05, blackpartner687
Kaendahane geguritan, salah sijine gumantung purwakanthi. kang kalebu jenise purwakanthi yaiku a. basa b. lagu c. tembang d. gatra e. wilangan
Jawaban: 1
Apakah Anda tahu jawaban yang benar?
Aan nurjanah dititah meuli gula bodas ku indungna ka warung bi anah. pek jieun pagunemanana antara a...

Pertanyaan:

Konu
Penjaskes, 29.09.2021 12:30
Konu
B. Indonesia, 29.09.2021 12:30
Total masalah yang diselesaikan di situs: 28920867