B. Daerah
B. Daerah, 15.08.2019 17:39, galuh7542

1.tataan lima tempat kalian ti gunung nu dijadikeun tempat nyayangna heulang jawa!

2.di nagara indonesia heulang jawa dipikawanoh salaki naon?

3.sebutkeun aturan pamaréntah ngeunaan heulang jawa!

4.naon anu nyababkeun heulang jawa populasina ngan saeutik deui?

5.tataan tarékah nu kudu dilakukeun sangkan heulang jawa teu tumpur?

answer
Jawaban: 2

Pertanyaan Lain: B. Daerah

image
B. Daerah, 10.05.2015 16:30, Farahanniisa9644
Tembung saroja ing ngisor iki gawenen ukara kang mathis! a. padhang jinglang b. sepi nyeyet
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 25.07.2018 09:21, Farahsw3000
Meirita anggone matur marang ibune migunakake unggah sungguh basa apa?
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 17.12.2018 19:10, rikidenataov55sm
Suluh teu ruhay artinya dalam bahasa sunda
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 05.05.2019 10:42, gemarmembantu2080
Ii. ngajawab pananyajawab pananya ieu di handap! 1. béré conto lima istilah géografi! jieun kalimah kaayaan maké kecap ieu di handap: a. geringb. keblukc. héjod. pinter3. tuliskeun lima ngaran kadaharan tradisional sunda! 4. naha urang lamun barangdahar kudu merhatikeun kandungan gizijeung vitaminna? 5. béré conto lima istilah kajadian alam!
Jawaban: 1
Apakah Anda tahu jawaban yang benar?
1.tataan lima tempat kalian ti gunung nu dijadikeun tempat nyayangna heulang jawa!

2.di...

Pertanyaan:

Konu
IPS, 30.09.2021 02:30
Total masalah yang diselesaikan di situs: 28920867