B. Daerah
B. Daerah, 15.08.2019 17:45, Fadya9170

Siapa bupati barito timur dan wakil barito timur?

answer
Jawaban: 2

Pertanyaan Lain: B. Daerah

image
B. Daerah, 16.03.2017 01:22, geral1108
Maksudnya apa ciamis amis ku maneh tolong jawabannya sehingga
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 21.08.2019 07:01, NovaDewitaAngela
Pék tarjamahkeun! 1 pikiranana angger museur ka jaka. naha budak téh maké hayang ngadegkeunmajalah dingding basa sunda sagala. bet aya kénéh geuning jajaka sunda anu ingetkana basana. kapan majalah-majalah sunda mimiti areureun, da teu saranggupeunhirup. kapan barudak ayeuna mah réréana geus leuwih micinta kana seni deungeun,kana sastra deungeun, kana musik deungeun. geus teu dianggap penting pikeundipikanyahokeun basa sunda téh ku sabagian gedé urang sundana sorangan (tinabuku lalangsé karangan aam amilia).
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 09.04.2019 22:00, revi932
Pidato bahasa jawa tema sopoan santun di tunjukkan kepada teman teman tolong y
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 21.08.2019 23:50, Devnnd1717
Apa wae sing bisa di observasi iku
Jawaban: 2
Apakah Anda tahu jawaban yang benar?
Siapa bupati barito timur dan wakil barito timur?...

Pertanyaan:

Total masalah yang diselesaikan di situs: 28920867