B. Daerah
B. Daerah, 15.08.2019 17:53, aisah5896

Kumaha carana ari megarkeun meri teh? naon sababna?

answer
Jawaban: 1

Pertanyaan Lain: B. Daerah

image
B. Daerah, 19.08.2019 17:36, mutiarachaella89
Gunung lawu kang gagah pidegsadadi pathok bumi ing jawa tengah ikubiyen dadi papan pariwisatane para ratumataram islam kang saikine mapan anaing kabupaten a. ngawic. karanganyarb. tuband. pacitan
Jawaban: 2
image
B. Daerah, 21.08.2019 01:21, kurniawanp3776
2. kados pundi anggenipun anoman uwal saking padharanipun wil kathaksini? 3. punapa ingkang njalari anoman lan para punakawan dados wuta? 4. garwanipun dasamuka ingkang kapurih ngracun anoman lan para punikawansesilih5. peksi ingkang nulungi nambani anoman lan punakawan nalika wuta inggihpunika.6. kadospundi lajeng anoman saged kapanggih kaliyan dewi sinta ing tamanargasokka? 7. nalika kepanggih dewi sinta wonten ing taman argasokka punapa ingkangkaaturaken dening anoman.8. wonten ing ngalengka anoman saged kacepeng lajeng kapidana menapa? ...............
Jawaban: 3
image
B. Daerah, 24.09.2018 16:48, putrinadiatejaS6367
Artiin perkata sama pengertiannya per kata pake bahasa jawa tembang pangkur bait ke 2 baris ke 6,7 : angucap meneng myang nendra, duga-duga aja kari. jgn lupa sama pengertiannya
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 11.03.2016 15:37, kakaw5870
1. pinter pinter 2.mesam mesem 3. lelungan 4. jawal jawil 5. tetulung 6. cilik cilik 7.cekikik 8. teka teka 9. gonta ganti 10. kekancan dijadikan kalimat
Jawaban: 1
Apakah Anda tahu jawaban yang benar?
Kumaha carana ari megarkeun meri teh? naon sababna?...

Pertanyaan:

Konu
Seni, 08.05.2016 05:02
Konu
Biologi, 11.09.2015 08:54
Konu
B. Indonesia, 23.01.2015 15:36
Total masalah yang diselesaikan di situs: 28920867