B. Daerah
B. Daerah, 23.09.2022 03:45, ghoffar7798

(pak guru mulang basa Jawa kelas lima) Yen dadi Krama alus yaitu note:
no ngasal
no copas
no ambil poin
tidak menerima kata maaf kalo salah

answer
Jawaban: 2

Pertanyaan Lain: B. Daerah

image
B. Daerah, 20.08.2019 01:30, syarlajoe6215
Ibuk masak soto bagaimana tulisan aksara jawanya
Jawaban: 3
image
B. Daerah, 07.06.2017 07:51, frizzaid
Apa wae kang dadi paugeraning ngarang tembang macapat
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 22.08.2019 13:48, alpriyanto493
Aziz ma da ngomongna? matak disebut aziz gagap ge
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 13.12.2017 00:10, idzar2003
Analisisen unsur intrinsik ( tema, paraga, watek, amanat, alur, latar lan sudut pandang) lan unsur ektrisnsik saka cerkak apuranen ibu anin!
Jawaban: 1
Apakah Anda tahu jawaban yang benar?
(pak guru mulang basa Jawa kelas lima) Yen dadi Krama alus yaitu note:
no ngasal
no copa...

Pertanyaan:

Konu
Matematika, 18.10.2021 12:30
Konu
B. Arab, 18.10.2021 12:30
Konu
Matematika, 18.10.2021 12:30
Total masalah yang diselesaikan di situs: 29418197