Bahasa lain
Bahasa lain, 15.08.2019 16:40, catur7934

Kudu kumaha lamun urang ngawangkong ka sahandapeun

answer
Jawaban: 1

Pertanyaan Lain: Bahasa lain

image
Bahasa lain, 19.08.2019 16:45, diva6252
Wacan kang asesirah gunung kkaya ngapa rekaskuwi ora sabiukara kang rumunyen (1) panemuku, wacan kang asenjeblug ing dhuwur mau bisa menehi (2) kavawarga kang kaieblugan gunung. nanging ya kuwiwektu iku. para warga mesth(6). padha mlayu karhewe. upama wae awake dhala, ana uga segi positipe yaikukedadeyan iku mesthi asiku tanah pertanian dadi subur make(3) .. marang tetanen, yaiktanah-tanah dadi subur kang migunsawise gunung njeblug, tankasebut. nanging kaya ngapa ya polmarang (4) ing desa kasebut. nanging kaya ngapa (5) kang kaieblugan gunung wektu iku. para warpadha mlayu tanpa ngerti arah ), padha mla (7) dhewe-dhewe. upama wae awasing kena bencana kaya ngono, adhuh rekasane, tengah.kudu (8) golek papan kang aman. mula saka ikudhewe kudu ngerti lan melu ngrasakake miris lan sedhihewarga kang dadi (9) bencana mau. aja kendhat-keanggone ngumpulake (10) kanggo para warga kangbencana gunung kelud mau.
Jawaban: 1
image
Bahasa lain, 20.08.2019 14:48, Felly6490
Halo minta tolong nama buah : jeruk, musim berbuahnya apa
Jawaban: 1
image
Bahasa lain, 21.08.2019 14:44, Aryagp6890
Berapa negara yang hancur ketika di bom nuclear
Jawaban: 1
image
Bahasa lain, 31.08.2016 17:26, ajriya8
Ada yang tau yang namanya may j lee?
Jawaban: 1
Apakah Anda tahu jawaban yang benar?
Kudu kumaha lamun urang ngawangkong ka sahandapeun...

Pertanyaan:

Konu
Biologi, 07.06.2021 14:45
Konu
PPKn, 07.06.2021 14:45
Konu
B. Indonesia, 07.06.2021 14:45
Total masalah yang diselesaikan di situs: 28920867